Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων/μελετών έτους 2017(N.4412/2016) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
08/05/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών > Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου
Είδος
Έργα
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
08/05/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
29/05/2017 - 00:00
Αριθμός
0
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
08/05/2017 - 00:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων/μελετών έτους 2017, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016