Κέντρο Κοινότητας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θήρας ενημερώνει τους Δημότες ότι οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του είναι κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:30 έως 15:30 και Διεύθυνση Μεσαριά Θήρας (πλησίον Κωτσόβολου).

Ειδικότητες του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θήρας

Κοινωνικός Λειτουργός

   • Υποδοχή 
   • Ενημέρωση πολιτών
   • Εξυπηρέτηση
   • Ψυχοκοινωνική Στήριξη ωφελούμενων
   • Παραπομπή αιτημάτων

Ψυχολόγος

   • Υποδοχή
   • Ψυχοκοινωνική Αξιολόγηση, άτυπη εξέταση ψυχικής κατάστασης
   • Ψυχολογική Στήριξη μέσω συνεδριών σε ωφελούμενους στο πλαίσιο Γνωσιακής- Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

Επιπλέον

   • Λειτουργία Κινητής Μονάδας για την εξυπηρέτηση των νησιών: Ανάφης, Ίου, Σίκινου & Φολεγάνδρου.
   • Διοργάνωση ή/και πραγματοποίηση δράσεων και ομιλιών.
   • Διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και τις υπηρεσίες που υλοποιούνται 
   • Συνεργασία με άλλες δομές Κοινωνικής Στήριξης

Βιντεάκι για Κέντρα Κοινότητας

Αφίσα

Για τυχόν απορίες και διευκρινήσεις τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα παρακάτω:

Δήμος Θήρας:

Όνομα κα Καραμολέγκού Κατερίνα | Τηλέφωνο 2286037036, 2286033023

e-mail kkthiras@thira.gov.gr 


ΚΕΙΜΕΝΟ

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368/16 ( ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας του.

   Με τη λειτουργία του Κέντρου επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Προωθείται η διασύνδεση των πολιτών με δημοτικές, τοπικές και κεντρικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελούμενων.

   Ωφελούμενοι της πράξης είναι όλοι οι κάτοικοι του Δήμου, και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», μετανάστες, άτομα με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».

   Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν το βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “OneStopShοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, τα οποία, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε Ο.Τ.Α., αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ενισχύουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, τη Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης κ.α. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας γίνεται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος και την καθιέρωση συστήματος δεικτών.

    Στόχος του Κέντρου είναι η παροχή ενός φάσματος κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά των πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού.