Αναζήτηση με τομείς ενδιαφέροντος | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Αναζητήστε με βάση τον τομέα ενδιαφέροντος του περιεχομένου

Αναζήτηση

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης Φορέας Υπηρεσία Τίτλος
07/10/2020 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ
17/09/2020 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
11/06/2020 Δήμος Θήρας Οικονομική Επιτροπή Πρόσκληση 20/2020 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας
28/05/2020 Δήμος Θήρας Οικονομική Επιτροπή Πρόσκληση 18/2020 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας
18/05/2020 Δήμος Θήρας Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
08/05/2020 Δήμος Θήρας Οικονομική Επιτροπή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16/2020 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
23/04/2020 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
22/04/2020 Δήμος Θήρας Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 19 ΑΤΟΜΩΝ
15/04/2020 Δήμος Θήρας Οικονομική Επιτροπή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14/2020 ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
10/04/2020 Δήμος Θήρας Οικονομική Επιτροπή Πρόσκληση 13/2020 Ο.Ε. για συνεδρίαση στις 14-04-2020
12345678Επόμενη Σελίδα