Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σχέση Εργασίας ΙΔΟΧ (ΣΟΧ 3/2022) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
12/08/2022
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σχέση Εργασίας ΙΔΟΧ (ΣΟΧ 3/2022)
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2022
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από το Σάββατο 13/08/2022 έως και τη Δευτέρα 22/08/2022.