ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΣΣΣΑ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
12/02/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΣΣΣΑ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Αναρτήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα των Φηρών, στα γραφεία της Τεχνική Υπηρεσίας η πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού της Περίσσας σε εφαρμογή της υπ’ αριθμού 145/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/1983 όπως αυτός ισχύει σήμερα.   

Παρακαλούνται όσοι έχουν έννομο συμφέρον όπως λάβουν γνώση του προτεινόμενου σχεδίου και  υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις στο Δήμο Θήρας  σε διάστημα 30  ημερών, από την 12η Φεβρουαρίου 2018 έως και την 13η Μαρτίου 2018. Το σχέδιο έχει ως εξής: SXEDIO POLIS PERISSA.pdf