ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
04/07/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Θήρας στο πλαίσιο ανακατασκευής της αρχειοθήκης της Υπηρεσίας Δόμησης Θήρας θα ήθελε δημόσια να ευχαριστήσει τους αρχιτέκτονες μηχανικούς του νησιού μας για την πολύτιμη βοήθεια τους στην ολοκλήρωση του έργου αυτού.

Συγκεκριμένα ευχαριστούμε τους:

Αργυρό Αγγελέτο, Γιαννακόπουλο Φ. – Γκρίλλα Ι., Γκινοσάτη Δημήτρη, Διδώνη Βούλα, Δούνια Βασίλη, Δρόσο Ιωάννη, Ζακχαίου Μαργαρίτα, Καβαγιά Μαίρη, Καμαρινόπουλο Χρήστο, Καραμολέγκο Γεώργιο, Καραμολέγκο Μανώλη, Καψιμάλη Γεώργιο, Κουταλίδη Σταύρο, Κωνσταντινίδη Σταύρο, Μάϊνα Νίκο, Μανώλη Δημήτρη, Μαυρομάτη Κυριακό, Ντακοβάνου Στέλλα, Παγκαλίδη Κύρο, Πούλη Χαράλαμπο, Ρούσσο Ιάκωβο, Σταματόπουλο Γιώργο, Τζιώτη Γιώργο, Τσεμπέλη Νίκο, Τσιρίδη Βασίλη, Φουστέρη Δημήτρη, Χατζηπέτρο Βασίλη, Χιλιάνη Ιωάννη.