Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Κορωνιού Μαρία | Τηλέφωνο 22863 60141 | e-mail prosopiko@thira.gov.gr

Όνομα Κόκκαλης Σπυρίδων | Τηλέφωνο 22863 60146 | 

Fax 22860 22798