Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

email: prosopiko@thira.gov.gr

Όνομα Αργυρού Άννα | Τηλέφωνο 22863 60141, 142 | e-mail anna.argyrou@thira.gov.gr 

Όνομα Κόκκαλης Σπυρίδων | Τηλέφωνο 22863 60146 | e-mail spyros.kokkalis@thira.gov.gr 

Fax 22860 22814