ΣΙΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Α/Απ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
29/11/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΣΙΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Α/Απ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια των επαφών και συζητήσεων του Δημάρχου Θήρας με τους Υπουργούς Εσωτερικών, Παιδείας και Εθνικής Άμυνας, όπου αναφέρθηκαν εκτενώς όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη Σαντορίνη, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωράει στη σίτιση των εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης στη Λέσχη Σαντορίνης που εδρεύει στο Αεροπορικό Απόσπασμα (Α/Απ) του νησιού (στο αεροδρόμιο).

Η ενέργεια αυτή συντονίζεται από το Δήμο Θήρας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κυκλάδων και θα ξεκινήσει άμεσα τις επόμενες ημέρες. Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν σύντομα από τα συνδικαλιστικά τους όργανα (ΕΛΜΕ και ΣΠΕ Θήρας).