ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
30/08/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΩΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 10.00 ΠΜ - 14.00 ΜΜ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

2η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΙΑΤΡΟΙ

1.                     ΘΗΡΑΣ

06/09/17

 

20/09/17

κ. Σ.Σπανοπούλου

Κιν: 6931088048

2.                     ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ

14/09/17

 

28/09/17

κ .Δ.Κολονιάρης

Κιν: 6944898193

3.                     ΜΕΣΣΑΡΙΑ

08/09/17

 

21/09/17

κ. Χ.Μπέτσης

Κιν: 6975789875

4.                     ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ

13/09/17

 

27/09/17

κ. Σ.Σπανοπούλου

Κιν: 6931088048

5.                     ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ/ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ

14/09/17

28/09/17

κ.  Χ.Μπέτσης

Κιν: 6975789875

6.                     ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

12/09/17

 

26/09/17

 

κ. Χ.Μπέτσης

Κιν: 6975789875

7.                     ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

14/09/17

 

27/09/17

κ. Ε.Νικολή

Κιν:6946013837