ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΘΗΝΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
09/08/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΘΗΝΙΟΥ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Με την άμεση αντίδραση του Δήμου Θήρας, ομαλοποιήθηκε η κυκλοφορία στο δρόμο του Αθηνιού.

Τις πρωινές ώρες της 09ης Αυγούστου 2017 από φορτηγό όχημα αναδόχου εταιρείας που εκτελεί έργο της Περιφέρειας, διέφυγε σημαντική ποσότητα οικοδομικών υλικών (αμμοχάλικο) με αποτέλεσμα να σταματήσει η κυκλοφορία και να αποκοπεί τελείως η πρόσβαση στο κεντρικό λιμάνι του νησιού.

Ο Δήμος Θήρας εκτιμώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και παρά το ότι δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του, ενήργησε άμεσα για τον καθαρισμό του δρόμου και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, η οποία έχει πια ομαλοποιηθεί και διεξάγεται κανονικά.