ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
22/10/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Θήρας ενημερώνει ότι αναρτήθηκαν το Σάββατο 20/10/2018 οι δασικοί χάρτες για τις περιοχές της Σαντορίνης, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη ανάρτηση του Νοεμβρίου 2017.

Συγκεκριμένα έχουν αναρτηθεί  δασικοί  χάρτες  για τις περιοχές: Βόθωνας, Βουρβούλος, Φηρά, Καρτεράδος, Μεσαριά,  Έξω Γωνιά, Ημεροβίγλι, Οία και Θηρασιά.

Οι δημότες παρακαλούνται όπως ενημερωθούν σχετικά από την ιστοσελίδα του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης (http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx) κατά πόσον οι ιδιοκτησίες περιλαμβάνονται εντός των ορίων των δασικών χαρτών.

Στην περίπτωση κατά την οποία περιλαμβάνονται, θα πρέπει να υποβάλλουν αντίρρηση κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη εντός διαστήματος δυο (2) μηνών και να προσκομίσουν κάθε απαραίτητο στοιχείο με το οποίο θα αποδεικνύουν  την μη δασική μορφή της ιδιοκτησίας τους (τοπογραφικά διαγράμματα, τίτλους κτήσεως, εκθέσεις φωτοερμηνείας κτλ).

Η αίτηση αντίρρησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση του Εθνικού Κτηματολογίου https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx.