Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ.

ΔΑΠΠΟΣ

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΡΑΣ (Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ.) είναι σε θέση να αναπτύξει δράσεις στους τομείς του πολιτισμού , του αθλητισμού και του περιβάλλοντος . Συγκεκριμένα επιδιώκει : 

 1. Την ανάληψη δράσεων για την πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου  Θήρας και την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, τη προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία-στήριξη-συνεργασία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, υφαντικής, λαογραφίας κ.λπ., καθώς και τη μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων, την  προώθηση της καλλιτεχνικής παιδείας με τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων και προγραμμάτων στους τομείς των εικαστικών και παραστατικών τεχνών.
 2. Τη διοργάνωση φεστιβάλ, μουσικών συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών δρώμενων ή η συμμετοχή του Οργανισμού σε αυτά. 
 3. Την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου. Η σε τοπικό επίπεδο προαγωγή της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και καλλιτεχνικής δημιουργίας επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού επιπέδου και η ενδυνάμωση του καλλιτεχνικού ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.  
 4. Την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 
 5. Την λειτουργία του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής. 
 6. Την επιμέλεια και έκδοση πολιτιστικών εντύπων, βιβλίων, περιοδικών και η παραγωγή πολιτιστικού ψηφιακού υλικού.  
 7. Την υποδοχή κινηματογραφικών και φωτογραφικών παραγωγών με σκοπό την προστασία και  προαγωγή του πολιτισμού.
 8. Την υποστήριξη του μαζικού αθλητισμού όλων των ηλικιών. 
 9. Την διοργάνωση και υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων και η υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού. 
 10. Την  υποστήριξη και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων. 
 11. Την υποστήριξη και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής, ηθικής, και αισθητικής αγωγής των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων. 
 12. Την δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των παιδιών και των νέων στον ελεύθερο χρόνο τους και η ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής τους στα  επιμορφωτικά και αθλητικά / πολιτιστικά προγράμματα. 
 13. Την υποστήριξη ψυχαγωγικών, αθλητικών, πολιτιστικών και επιστημονικών συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού επιπέδου και φορέων Τοπικού χαρακτήρα, καθώς και  η υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 14. Τη συντήρηση και λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Θήρας. 
 15. Την εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 
 16. Την προσπάθεια μείωσης των απορριμμάτων και τη διάδοση  συστημάτων ανακύκλωσης, μέσα από τη συνεργασία με φορείς, με ενημερωτικά σεμινάρια και τη δημιουργία ομάδων δράσης. 
 17. Την  εκπόνηση προγραμμάτων για την αστική αναζωογόνηση της επικράτειας του δήμου, την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης κυρίως στη νεολαία με την παράλληλη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού αντιμετώπισης αρνητικών φαινομένων που αμαυρώνουν  την τουριστική εικόνα του Δήμου στον τομέα του περιβάλλοντος. 
 18. Την εκπόνηση προγραμμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής , την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων. 
 19. Την συνεργασία και υποστήριξη περιβαλλοντικών συλλόγων, Μ.Κ.Ο. και ενώσεων πολιτών που αναπτύσσουν δράσεις σε σχέση με το περιβάλλον στην επικράτεια του δήμου και η σε τοπικό επίπεδο προώθηση του εθελοντισμού στον τομέα του περιβάλλοντος. Τη δημιουργία και προώθηση συνεργασιών μεταξύ τοπικών φορέων, Ειδικών, ειδικευόμενων σπουδαστών και περιβαλλοντικών οργανώσεων με στόχο τον έλεγχο της ρύπανσης και της ανθρώπινης επιβάρυνσης στο περιβάλλον. Στόχος και η λειτουργία περιβαλλοντικού εργαστηρίου/παρατηρητηρίου. 
 20. Την δικτύωση με περιβαλλοντικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την προώθηση συνεργασιών με φορείς, εταιρίες, και ειδικούς, αξιοποιώντας προγράμματα έρευνας & τεχνολογίας με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων, της τουριστικής ανάπτυξης που σχετίζεται με το περιβάλλον.

Πρόεδρος: Αλαφούζος Βασίλειος         

Αντιπρόεδρος: Νομικός Ευάγγελος


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Αλαφούζος Βασίλειος (Πρόεδρος) | Τηλέφωνο 22860 24828 | Fax 22860 24317 | e-mail alafouzosb@hotmail.gr

Όνομα Χάλαρη Στεφανία (Γραμματεία) | Τηλέφωνο 22860 24828 | Fax 22860 24317

Όνομα Σιγάλας Μακάριος (Γραμματεία) | Τηλέφωνο 22860 24828 | Fax 22860 24317