Φορείς Δημόσιας & Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Οίας

22860 71335

 

Δημοτικός Παιδικός Επισκοπής Γωνιάς

22860 31251

 

Η Γλυκογαλούσα (Καρτεράδος)

22860 23440

 

Λαλίτσες (Φηρά)

22860 21110

 

Λαλίτσες (Μεσαριά)

22860 33484

 

ΝΗΠΑΓΩΓΕΙΑ

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

Φηρών

22860 23423

22860 23423

3ο Φηρών

22860 25361

22860 25361

Ημεροβιγλίου

22860 22544

22860 22544

1ο & 2ο Επισκοπής

22860 32268

22860 32268

1ο & 3ο Εμπορείου

22860 81113

22860 81113

2ο Εμπορείου

22860 81890

22860 81190

Οίας

22860 72384

22860 73384

2ο Εμπορείου

22860 81890

22860 81190

Βόθωνα

22860 31078

22860 31078

Πύργου

22860 31922

22860 31922

Βουρβούλου

22860 23060

22860 23060

Μεγαλοχωρίου

22860 82450

22860 82450

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

Φηρών

22860 22224

22860 21284

Καρτεράδου

22860 22556

22860 22556

Μεσαριάς - Βόθωνα

22860 31571

22860 31571

Επισκοπής

22860 31696

22860 31696

Εμπορείου

22860 83176

22860 73176

Οίας

22860 71300

22860 71300

Πύργου-Μεγαλοχωρίου

22860 31067

22860 32242

Ακρωτηρίου

22860 81112

22860 83412

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Φηρών

22860 28670

22860 21202

Θηρασίας

22860 29324

22860 29324

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

Φηρών

22860 22272

22860 22272

Εμπορείου

22860 81674

22860 81674

Μεσαριάς

22860 33484

22860 33299

ΛΥΚΕΙΑ

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

Γενικό Λύκειο Θήρας (Φηρά)

22860 22252

22860 23195

ΕΠΑΛ Θήρας (Πύργος)

22860 24481

22860 23920

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γεροσιδέρη Ελένη

22860 81501

 

Εμπορείο

Ευρωγνώση Ι

22860 24538

 

Καρτεράδος

Ευρωγνώση ΙΙ

22860 22544

 

Εμπορείο

Ηλιοπούλου Αλεξάνδρα

22860 34093

 

Μεσαριά

Ξαγοράρη Ελισάβετ

22860 22932

22860 22932

Φηροστεφάνι

Φραγκάκου

22860 23932

22860 23932

Φηρά

AXON

22860 30004

22860 73384

Μεσαριά

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Νομικός Νικόλαος

22860 32210

22860 32210

Μεσαριά