Τ.6.1. ΑΙΤΗΣΗ- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ