Τ.4.1. ΑΙΤΗΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ