ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΛΗ (Γραφείο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ