ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΛΗ (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Τμήμα Λογιστηρίου > Γραφείο Ταμείου) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ