Δ23. ΑΙΤΗΣΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ