Episkopi Gonias Community

Communication - Secretary: Σωτηροπούλου Ελένη
Phone: 2286360155
Ε-mail: episkopi@thira.gov.gr