Θηρασίας 01/2016 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
18/08/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Κοινότητες
Υπηρεσία
Κοινότητα Θηρασίας
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
19/08/2016
Πρόσκληση
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
1 Δημιουργία φαρμακείου στη Θηρασία
2 Σύνταξη τεχνικού προγράμματος 2017 (έργα και μελέτες )