ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14/2022 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
30/09/2022
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Αιρετά Όργανα Δημοτικού Συμβουλίου & Τοπικών Συμβουλίων
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
04/10/2022
Πρόσκληση
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
1 ΘΕΜΑ 1 File
2 ΘΕΜΑ 2 File
3 ΘΕΜΑ 3 File
4 ΘΕΜΑ 4 File
5 ΘΕΜΑ 5 File
6 ΘΕΜΑ 6 File
7 ΘΕΜΑ 7 File
8 ΘΕΜΑ 8 File