Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) σχεδιασμού & δράσεων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
15/12/2017
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ > Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
16/11/2017
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
0 Παρουσίαση 2017 - Πλημμύρες File
0 Πρόσκληση ΣΤΟ 2017 File
0 Πρακτικό ΣΤΟ 2017 File
10 Οδηγίες που δίνει η Γ.Γ.Π.Π Οδηγίες που δίνει η Γ.Γ.Π.Π" alt="Οδηγίες που δίνει η Γ.Γ.Π.Π" target="_blank" rel="nofollow">