ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (4/2017) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
01/03/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Αιρετά Όργανα Δημοτικού Συμβουλίου & Τοπικών Συμβουλίων
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
05/03/2017
Πρόσκληση