ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 26/2018 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
14/12/2018
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δημοτικό Συμβούλιο
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
17/12/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ