ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 20/2018 (11/09/2018 18:00) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
10/09/2018
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Αιρετά Όργανα Δημοτικού Συμβουλίου & Τοπικών Συμβουλίων
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
11/09/2018
Πρόσκληση