ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 19/2018 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
04/09/2018
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Αιρετά Όργανα Δημοτικού Συμβουλίου & Τοπικών Συμβουλίων
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
07/09/2018
Πρόσκληση