ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7/2018 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
23/04/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Αιρετά Όργανα Δημοτικού Συμβουλίου & Τοπικών Συμβουλίων
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
27/04/2018
Πρόσκληση