ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23/2017 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
13/11/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΠΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Αιρετά Όργανα Δημοτικού Συμβουλίου & Τοπικών Συμβουλίων
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
17/11/2017
Πρόσκληση