Πρόσκληση 18/2020 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
28/05/2020
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Οικονομική Επιτροπή
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
01/06/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ