Πυροπροστασία | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
22/05/2019
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ > Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
16/04/2019
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
0 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ (2019) File
10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ File
20 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ File
30 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΞΕΡΟΧΟΡΤΑ File
50 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ File