Πυροπροστασία | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
07/08/2018
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ > Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
27/06/2018
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
0 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 Σ.Τ.Ο. ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 03 File
10 Πρακτικό ΣTΟ Θήρας Πυρκ. 2018 File
30 προσκληση ΣΤΟ 1o-2018 File
50 Οδηγίες που δίνει η Γ.Γ.Π.Π Οδηγίες που δίνει η Γ.Γ.Π.Π" alt="Οδηγίες που δίνει η Γ.Γ.Π.Π" target="_blank" rel="nofollow"> 123