Μεγαλοχωρίου 06/2016 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
14/10/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες
Υπηρεσία
Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
18/10/2016
Πρόσκληση
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ