Βουρβούλου 01/2016 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
15/07/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες
Υπηρεσία
Τοπική Κοινότητα Βουρβούλου
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
21/07/2016
Πρόσκληση
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
1 Προτάσεις για την διαμόρφωση γηπέδου Βουρβούλου