Ακρωτηρίου 04/2016 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
19/08/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες
Υπηρεσία
Τοπική Κοινότητα Ακρωτηρίου
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
23/08/2016
Πρόσκληση
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017