19/07-12-2016 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
01/12/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δημοτικό Συμβούλιο
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
07/12/2016
Πρόσκληση
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Ω895ΩΡΝ-1ΒΟ