18/28-11-2016 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
24/11/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δημοτικό Συμβούλιο
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
28/11/2016
Πρόσκληση
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
1 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 295/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ (ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ) File
2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΟΠΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) File
3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΞΙΑΣ #10.000# € File
4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΚΩΔ. ΟΠΣ 5002212»- ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ File
5 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΥ ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ & ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΓ/ΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» File
6 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜ. & ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε. (1-3/12) File
7 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ File
8 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΒΟΥΝΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ» File
9 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ» File
10 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ» File
11 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ» File
12 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ File
13 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΧΡΙΣΤ/ΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ File