15/20-10-2016 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
14/09/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δημοτικό Συμβούλιο
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
20/09/2016
Πρόσκληση
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
295 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7ΛΑ9ΩΡΝ-5ΥΔ
296 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΣΤΙΣ 12 ΚΑΙ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΩΜ99ΩΡΝ-Μ9Ψ
297 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (άρθρο 63 παρ.γ, του Ν.3852/2010) File 6ΙΥΜΩΡΝ-ΙΞΘ
298 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΣΙΜΗ ΣΤΟ ΒΟΘΩΝΑ» File ΨΗ3ΩΩΡΝ-ΓΚΟ
299 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» File ΨΑΨΞΩΡΝ-2ΓΙ