1/2017 Επιτροπής Διαβούλευσης | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
26/01/2017
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Τομείς Ενδιαφέροντος
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επιτροπή Διαβούλευσης
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
02/02/2017
Πρόσκληση
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
1 ΜΠΕ που αφορά το "Λατομικό χώρο παραγωγής αδρανών υλικών και συναφών έργων στη θέση Καμίνια" File
2 ΜΠΕ που αφορά στη "Λειτουργία υφιστάμενης μονάδας έτοιμου σκυροδέματος σε γήπεδο στη θέση Λαγκάδες" File
3 ΜΠΕ που αφορά "Δίκτυα Αποχέτευσης - Ύδρευσης των οικισμών Μέσα Γωνιά και Αγία Παρασκευή" File
4 Συζήτηση σχετικά με τον Φορέα Διαχείρισης και Προβολής Προορισμού (DMMO) File