01/17-01-2017 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
13/01/2017
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δημοτικό Συμβούλιο
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
17/01/2017
Πρόσκληση
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
1 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ & ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2017 File
2 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 File
3 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: "ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΡΙΑ" (Β' ΣΤΑΔΙΟ) File
4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΜΙΔΙΩΝ & ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΗΡΑΣΙΑ" File
5 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ. Κ. ΘΗΡΑΣ" File
6 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 File
7 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 7440 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΑΛΩΝΑΚΙ' & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... File
8 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΦΗΡΑ" File