ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΣΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
01/09/2017
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Νομικά Πρόσωπα
Υπηρεσία
Σχολικές Επιτροπές
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
01/09/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
08/09/2017 - 11:00
Αριθμός
126
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
08/09/2017 - 12:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
126/2017

(Η ανάρτηση της πρόσκλησης γίνεται με την αποκελιστική ευθύνη του αρμόδιου Γραφείου Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Θήρας τηλ. 2286027053, Πελεκάνος Δημήτριος)