ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΣΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
18/08/2017
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Νομικά Πρόσωπα
Υπηρεσία
Σχολικές Επιτροπές
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
18/08/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
28/08/2017 - 11:00
Αριθμός
117
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
28/08/2017 - 11:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΠΟΦΑΣΗ