ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
23/06/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
17REQ001584751
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
23/06/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
30/06/2017 - 13:00
Αριθμός
7781
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
30/06/2017 - 13:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και συγκεκριμένα  φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων LED   έτους 2017 για την κάλυψη των αναγκών  δημοτικού φωτισμού οδών και κοινόχρηστων χώρων  της Δημοτικής ενότητας Οίας -Θηρασίας του Δήμου Θήρας.