ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ&ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
03/07/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.Μ.
18REQ003302024
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
03/07/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
10/07/2018 - 13:00
Αριθμός
6309
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
10/07/2018 - 14:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ