Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου έτους 2017. | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
24/03/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
17PROC0059731
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
24/03/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
30/03/2017 - 14:00
Αριθμός
3256
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
30/03/2017 - 14:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Τεχνική Έκθεση
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας έτους 2017.