Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
08/09/2023
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.Μ.
23PROC013379141
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
08/09/2023
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
19/09/2023 - 23:59
Αριθμός
11166
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
21/09/2023 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ