ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΙΑΛΟ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
09/10/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.Μ.
18REQ003779483
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
09/10/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
15/10/2018 - 13:00
Αριθμός
9747
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
15/10/2018 - 13:30
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη – Πρόσκληση
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ