ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
11/12/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
17REQ002383398
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
11/12/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
15/12/2017 - 10:00
Αριθμός
15651
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
11/12/2017 - 12:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 2017