ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
22/06/2018
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
22/06/2018
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
27/06/2018 - 10:00
Αριθμός
5933
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
27/06/2018 - 10:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση της σύμβασης προμήθειας:

1)  τριών  κλιματιστικών μηχανημάτων Inverter τοίχου  ονομαστικής απόδοσης 18.000 Btu/h  για τις ανάγκες των γραφείων  Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Θήρας στη Μεσαριά.

2)ενός κλιματιστικού μηχανήματος Inverter τοίχου  ονομαστικής απόδοσης 18.000 Btu/h  για τις ανάγκες  λειτουργίας  της αίθουσας στην οποία θα γίνονται οι διαγωνισμοί που αφορούν προμήθειες και υπηρεσίες του Δήμου Θήρας και θα λειτουργεί ως χώρος διεξαγωγής σεμιναρίων για την επιμόρφωση του προσωπικού του .

3) ενός κλιματιστικού μηχανήματος Inverter τοίχου  ονομαστικής απόδοσης 12.000 Btu/h  για τις ανάγκες  λειτουργίας του γραφείου της Δημοτικής Αστυνομίας.

4)ενός κλιματιστικού μηχανήματος Inverter τοίχου  ονομαστικής απόδοσης 12.000 Btu/h  για τις ανάγκες  λειτουργίας του γραφείου κίνησης του Δήμου Θήρας.