ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Beta Version
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
13/12/2017
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > Γραφείο Προμηθειών
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
17REQ002381166
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
12/12/2017
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
14/12/2017 - 10:00
Αριθμός
15694
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
14/12/2017 - 11:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ