ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
11/10/2016
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Νομικά Πρόσωπα
Υπηρεσία
Σχολικές Επιτροπές
Είδος
Προμήθειες
Κατηγορία
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
24/10/2016
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
-
Αριθμός
36
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
24/10/2016 - 12:00
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη – Πρόσκληση